22 de xan. de 2023

Minutos musicais!

 Esta semana escoitaremos "O reloxo sincopado" (1945) do compositor estadounidense Leroy Anderson


Que sabes de... Pablo Ruiz Picasso foi un gran artista español que naceu en Málaga, viviu en A Coruña sendo un neno e a maior parte da súa vida en París. Realizou pinturas, esculturas, cerámicas... É un artista importante do século XX.E

Este cuadro fala do agarimo, do amor, da amizade…. Unha man dá e outra recibe; mans anónimas que transmiten uns sentimentos que non poden ser máis que alegres e fermosos. Se te fixas neste ramo de flores, as mans que o suxeitan teñen que ser por forza de dúas persoas distintas. Esas mans representan a amizade.

Pablo Picasso, cuadro "Mano con ramo de flores"

Feliz semana!


Ningún comentario: